Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων κρίνεται σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους αλλάζει και εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία και η αγορά εργασίας καθιστούν την ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας πολυπλοκότερη.
Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι πολλά περισσότερα από απλή παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων. Πρόκειται για μια εξελικτική και δυναμική διαδικασία και όχι για μια προδιαγεγραμμένη δομή καλύπτοντας όλες τις φάσεις της επαγγελματικής ζωής τόσο πριν από την έναρξη της σταδιοδρομίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.
Δεν διευκολύνει μόνο την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον της στην απόκτηση αυτογνωσίας, της ανάπτυξης της ικανότητας στοχοθεσίας και λήψης αποφάσεων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον Συμβουλευμένο να εμπλακεί ενεργά στη διαμόρφωση της Σταδιοδρομίας του και βοηθώντας τον να μπορέσει πιο εύκολα να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο.

* Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωναϊού COVID-19 και για όσο κρίνεται απαραίτητο, οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Build a career as unique as you are

Το εξατομικευμένο Συμβουλευτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

• Στη ρεαλιστική σκιαγράφηση του προσωπικού και επαγγελματικού σου προφίλ.
• Στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας ( έρευνα, ικανότητες λήψης απόφασης και τεχνικές αναζήτησης εργασίας).
• Στην ανάπτυξη ενός δραστήριου τρόπο ζωής προκειμένου να μάθεις να ελίσσεσαι και να επιβιώνεις μέσα σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
• Στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων που διαθέτεις για την προβολή των προσόντων σου.
• Στην ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
• Στην εξοικείωση με σύγχρονες διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
• Στη διαπίστωση εάν και κατά πόσο η τρέχουσα εργασιακή σου απασχόληση συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τον τύπο προσωπικότητάς σου.
• Στον εντοπισμό εναλλακτικών επαγγελματικών ενδιαφερόντων που συνάδουν με την προσωπικότητά σου.
• Στον σχεδιασμό του δικού σου πλάνου καριέρας.

Σε ποιους απευθύνεται

• Σε ενήλικες που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο.
• Σε εργαζόμενους που είτε βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής ή επανασχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
• Σε ενήλικες που αναζητούν εργασία και χρειάζονται υποστήριξη για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

World of work is changing

Μεθοδολογία:

Αξιοποιώντας σύγχρονη μεθοδολογία και εργαλεία (Τεστ Προσωπικότητας, Τεστ Ενδιαφερόντων, Τεστ Εργασιακών Αξιών και Κινήτρων, Τεστ επαγγελματικής ευελιξίας) σας βοηθάμε να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας αλλά και τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Μοντέλο Διαχείρισης Καριέρας αναπτύχθηκε για να σας βοηθήσει και αποτελείται από τέσσερα βήματα:
STEP 1 : Αξιολόγηση: Διευκρινίστε και κατανοήστε τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις αξίες και την προσωπικότητά σας.
STEP 2 : Έρευνα: Εξερευνήστε ευκαιρίες σταδιοδρομίας ή απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν.
STEP 3 : Προσδιορίστε επαγγελματικούς στόχους: Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εφικτών επιλογών και δημιουργήστε στόχους και χρονοδιαγράμματα.
STEP 4 : Αναλάβετε δράση: Δημιουργήστε το δικό σας Career Portfolio, προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, προσδιορίστε τι απαιτείται για να πετύχετε στον επαγγελματικό τομέα που έχετε επιλέξει

Μεταπαρακολούθηση (follow-up)

Η μεταπαρακολούθηση στο πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών αποσκοπεί:

• Στην παρακολούθηση της πορείας του συμβουλευομένου
• Στη διερεύνηση της προσαρμογής του στην αγορά εργασίας
• Στη διερεύνηση της εκπλήρωσης ή μη των στόχων που είχαν τεθεί
• Στη διαχείριση ενδεχόμενης νέας εργασιακής κατάστασης (αλλαγή θέσης εργασίας, ανεργία)
• Στον εντοπισμό εκείνων των παραγόντων που μπορούν να δυσχεραίνουν την προσαρμογή του στις νέες εργασιακές συνθήκες

Skills of the future are not technical... … they are behavioral and human