Συμβουλευτική για επιλογή Μεταπτυχιακού

Σε μια εποχή ρευστή και ανταγωνιστική που ζούμε τόσο η επιλογή σπουδών όσο και η επαγγελματική πορεία του ατόμου αποτελούν σημαντικές και δύσκολες διαδικασίες καθώς έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες. Εξίσου κρίσιμη για την εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη θεωρείται και η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση στην Ελλάδα του αριθμού των φοιτητών που επιλέγουν να συνεχίσουν σε επίπεδο Μεταπτυχιακών σπουδών διότι οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διαρκώς αυξάνονται και η απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σε βοηθάει να εισέλθεις στην αγορά εργασίας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχοντας περισσότερες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ωστόσο η κατάλληλη επιλογή και η εισαγωγή σε ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες. Μέσα από μια ολοκληρωμένη

Συμβουλευτική διαδικασία αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων αξιολογούμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του προφίλ του υποψηφίου , τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές του αξίες και διαμορφώνουμε το προσωπικό σου «μονοπάτι» καριέρας. Στη συνέχεια γίνεται έρευνα και αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια που έχει ορίσει ο υποψήφιος.

* Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωναϊού COVID-19 και για όσο κρίνεται απαραίτητο, οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Απευθυνόμαστε σε απόφοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων οι οποίοι:

• Επιθυμούν να εξειδικευτούν στο αντικείμενο των βασικών τους σπουδών
• Επιλέγουν να αλλάξουν κατεύθυνση στις σπουδές τους και να εξειδικευτούν σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο
• Θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε έναν επιστημονικό τομέα που μελλοντικά θα έχει ζήτηση
• Έχουν στόχο να ενισχύσουν τα προσόντα τους προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
• Είναι εργαζόμενοι και θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους (βαθμολογική και μισθολογική ανέλιξη) και τις γνώσεις τους για να έχουν καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Γιατί σε ενδιαφέρει:

• Έρευνα κατάλληλου Μεταπτυχιακού με βάση τους στόχους, τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά σου
• Ενημέρωση για την ποιότητα των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλογής, το κόστος, τις υποτροφίες, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αυτοπεριγραφική έκθεση – personal statement , τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις επαγγελματικές προοπτικές, εάν το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει έχει διεθνή προοπτική
• Rankings – Κατατάξεις Πανεπιστημίων
• Προσομοίωση συνέντευξης Μεταπτυχιακού
• Κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
• Επιλογή Μεταπτυχιακού εξ αποστάσεως ή δια ζώσης ανάλογα με τις ανάγκες σας την εκάστοτε περίοδο.

Το πρώτο βήμα για να πας κάπου είναι να αποφασίσεις ότι δεν θες να μείνεις εκεί που είσαι.
J.P. Morgan