Σχετικά με εμάς

Οι εξελίξεις στις επιστήμες και στην τεχνολογία, οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, οι συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο κορεσμός σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς αλλά και οι νέες ειδικότητες που αναδύονται είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στην ιδέα της δημιουργίας του Career up Center. To Career up Center στην υφιστάμενη COVID-19 εποχή επιδιώκει μέσω υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού να αντισταθμίσει την αγωνία σας για το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον.
Για εμάς ο Επαγγελματικός προσανατολισμός δεν σημαίνει απλά παροχή πληροφοριών και συμβουλών αλλά αποτελεί μια σημαντική διαδικασία. Μέσα από την ποιοτική Εξατομικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη και ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους θα σας παρέχουμε την υποστήριξη ώστε να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζετε τη σταδιοδρομία σας, να θέτετε ρεαλιστικούς στόχους για τη ζωή σας και να αντιλαμβάνεστε τα κίνητρα που θα ενισχύσουν την προσπάθειά σας, να επιλέγετε τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα σας , τις αξίες και τα ενδιαφέροντά σας αλλά και να προσδιορίζετε τη θέση σας μέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας ώστε να προσεγγίζετε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση, γνώση και σιγουριά.

Το πρόβλημα της επιλογής των σπουδών και επακόλουθα του επαγγέλματος είναι η μεγαλύτερη πηγή άγχους για την ελληνική οικογένεια. Όσες εξελίξεις και αλλαγές κι αν έχουν σημειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας τα τελευταία χρόνια, οι προβληματισμοί και τα διλήμματα των μαθητών και των γονέων παραμένουν τα ίδια. Εμείς με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στον τομέα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στοχεύουμε στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων μαθητών σε ό,τι αφορά την επιλογή σπουδών, καθώς είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που θα στηρίξει τα θεμέλια της σταδιοδρομίας τους.

Οι σημερινοί εργαζόμενοι χρειάζεται να προσαρμόζονται γρήγορα, να είναι ανθεκτικοί και να μπορούνε να βγούνε από την «ζώνη άνεσής τους». Η Συμβουλευτική μας Υπηρεσία Διαχείρισης Σταδιοδρομίας σας βοηθά να χαρτογραφήσετε την «έξυπνη» διαδρομή που θα σας οδηγήσει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σας στόχων.

Οι αξίες μας

Ακολουθώντας τη δεοντολογία και τις αρχές που διέπουν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, δηλαδή την τήρηση του απορρήτου, της ελευθερίας της βούλησης και της οικοδόμησης ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, το Careerup Center βρίσκεται δίπλα σας για να σας υποστηρίξει και να σας ενθαρρύνει με σεβασμό και εν συναίσθηση. Χωρίς να σας υποδεικνύουμε και να σας καθοδηγούμε αλλά με ενεργό δική σας συμμετοχή, σας ενδυναμώνουμε ώστε να καταλήξετε στις καταλληλότερες για εσάς αποφάσεις.

Η προσέγγισή μας

Η συμβουλευτική διαδικασία που ακολουθούμε είναι μια οργανωμένη διαδικασία, απολύτως εξειδικευμένη σε ατομικό επίπεδο που εστιάζει στην υιοθέτηση της στάσης can-do attitude (μπορώ να τα καταφέρω, έχω πάθος και επιμονή για επίτευξη στόχων, υιοθέτηση της νοοτροπίας ανάπτυξης).

Μέσω των έγκυρων και αξιόπιστων, σταθμισμένων ψυχομετρικών τεστ που έχουμε επιλέξει για εσάς, των ασκήσεων διαχείρισης σταδιοδρομίας και της στοχευμένης συζήτησης θα μπορέσετε να αποκτήσετε μία αντικειμενική εικόνα της προσωπικότητας και των ικανοτήτων σας. Με την βοήθειά μας επίσης θα αποτυπώσετε το Ατομικό Σχέδιο Δράσης σας και θα θεσπίσετε Έξυπνους Στόχους (S.M.A.R.T. goals), δηλαδή συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους ώστε με μεγαλύτερη σιγουριά να κάνετε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σας.

 

”Δεν αρκεί μόνο να ξέρω τι θέλω αλλά και τι κάνω για να το πετύχω”

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Μαθητών Γ' Γυμνασίου – Α',Β',Γ' Λυκείου
Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Συμβουλευτική για επιλογή Μεταπτυχιακού
Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενηλίκων
Workshops & Webinars