Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Κάθε χρόνο μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις παρέχουμε εξατομικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι μια απλή υπόθεση αλλά μια σημαντική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή συνεκτιμώντας πολλές παραμέτρους.

Προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να εισαχθούν σε τμήματα στα οποία πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν, κάνοντας πιο συνειδητές επιλογές και ακολουθώντας εκπαιδευτικές διαδρομές ανάλογα με τις μαθησιακές τους δυνατότητες και σε συνδυασμό με τα μόρια που συγκέντρωσαν, τις δεξιότητες, τις προτιμήσεις και τις επαγγελματικές τους αξίες.

Είναι σημαντικό να αποφευχθούν πιθανά λάθη καθώς πολλές φορές οι υποψήφιοι οδηγούνται σε σπουδές που δεν τους ενδιαφέρουν και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, αυξάνοντας μελλοντικά τις πιθανότητες είτε να μην ξεκινήσουν την φοίτηση, είτε να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης.

* Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωναϊού COVID-19 και για όσο κρίνεται απαραίτητο, οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Γιατί σε ενδιαφέρει

Ακολουθείστε τις τελείες.

1
Τονίζουμε

τη μεγάλη σημασία της σειράς προτίμησης των τμημάτων επιλογής σας

2
Σας υποστηρίζουμε

προκειμένου να ξεκαθαρίσετε τις επιθυμίες και τις προτεραιότητές σας σε μια πιο ρεαλιστική βάση

3
Εξασφαλίζουμε

έγκυρη ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας

4
Προσφέρουμε

πληροφόρηση σε σχέση με τις μετεγγραφές και τις αντιστοιχίες, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών

5
Παρουσιάζουμε

Σχολές – Τμήματα που οδηγούν σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία καθώς και με αξιόλογο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας

6
Yποδεικνύουμε

σωστούς και έξυπνους τρόπους προκειμένου οι υποψήφιοι να διευρύνουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές τους επιλογές

7
Συνυπολογίζουμε

σημαντικούς παράγοντες για τη λήψη απόφασης όπως κοινωνικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς

8
Παρέχουμε

ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το κάθε τμήμα

9
Ενημερώνουμε

για τα «κρυφά» σημεία του Μηχανογραφικού και τις έξυπνες επιλογές τμημάτων με προοπτικές

"Υπέβαλε ένα Μηχανογραφικό Δελτίο που να συμβαδίζει με τις προσωπικές σου επιλογές από την αρχή μέχρι το τέλος"