Επαγγελματικός Προσανατολισμός μαθητών Γ’ Γυμνασίου – Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας είναι πολύ σημαντικός για την πορεία του κάθε ανθρώπου. Περιλαμβάνει μια σειρά από κομβικά σημεία – λήψης αποφάσεων, αρχικά στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και αργότερα του επαγγελματικού κύκλου. Με τις Σπουδές να αποτελούν τον πρώτο σημαντικό σταθμό εκκίνησης της σταδιοδρομίας, το Career up Center είναι αρωγός της προσπάθειας του μαθητή και της οικογένειας έτσι ώστε να τους απαλλάξει από την αβεβαιότητα και το άγχος που νιώθουν για τις πρώτες σημαντικές εκπαιδευτικές αποφάσεις τις οποίες καλούνται να πάρουν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επειδή εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε τυχαία, είτε με αδιάφορο για αυτούς γνωστικό αντικείμενο καθώς δεν ήταν ουσιαστικά δική τους επιλογή, το Career up Center βρίσκεται εδώ για να υποστηρίξει τους μαθητές να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και να προβούν σε πιο συνειδητές επιλογές ώστε οι Σπουδές που θα επιλέξουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αλλά και στις δυνατότητές τους.

* Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργεί η εξάπλωση του κορωναϊού COVID-19 και για όσο κρίνεται απαραίτητο, οι Συνεδρίες Συμβουλευτικής θα υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Γ΄ Γυμνασίου

 • Επιλογή Λυκείου
 • Διερεύνηση προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας – καθορισμός στόχων

Α’ Λυκείου

 • Ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό σύστημα και τις Πανελλήνιες
 • Σύζευξη προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, μαθησιακών δυνατοτήτων με σπουδές
 • Καθορισμός στόχων

Β’ Λυκείου

 • Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού και Επιστημονικού Πεδίου
 • Αναλύουμε τις Σχολές και την διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • Σας ενημερώνουμε σε ποια επαγγέλματα συναντώνται τα ενδιαφέροντα με τις ικανότητές σας

Γ΄ Λυκείου

 • Παρουσίαση Τμημάτων – Σχολών Μηχανογραφικού
 • Επιλογή σπουδών που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις δυνατότητές σας
 • Ιεράρχηση επιλογών
 • Παρουσίαση εναλλακτικών εκπαιδευτικών επιλογών
 • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Οι στόχοι του εξατομικευμένου Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι :

Να εξασφαλίσουμε στους μαθητές έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, το πρόγραμμα σπουδών τους, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας ώστε να επιλέξουν ή να απορρίψουν ένα Επιστημονικό πεδίο έχοντας συγκεκριμένα κριτήρια.

• Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις ατομικές τους δυνατότητες καθώς και κάθε πτυχή δυναμικού τους υπό εξέλιξη, τι τους δυσκολεύει και τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν
• Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και να είναι σε θέση να τις συνδέουν με τις σπουδές που τους ταιριάζουν
• Να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές διεξόδους που έχουν και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους
• Να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους και να μάθουν να διαχειρίζονται «έξυπνα» την σταδιοδρομίας τους
• Να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν στοχευμένες και ρεαλιστικές εκπαιδευτικές επιλογές

Η διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης περιλαμβάνει επίσης:

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εργαλείων
• Πρόσβαση σε βάση δεδομένων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (έγκριτη πληροφόρηση για τις Πανελλήνιες, τις σπουδές, τα επαγγέλματα και τη σταδιοδρομία)
• υιοθέτηση της στάσης can-do attitude (μπορώ να τα καταφέρω, έχω πάθος και επιμονή για επίτευξη στόχων, υιοθέτηση της νοοτροπίας ανάπτυξης).
• Θέσπιση Έξυπνων Στόχων (S.M.A.R.T. goals), δηλαδή συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους ώστε με μεγαλύτερη σιγουριά να κάνετε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σας.
• Εκμάθηση καινοτόμων μεθόδων και στρατηγικών μελέτης που θα σας οδηγήσουν σε πιο αποδοτική μελέτη, σε καλύτερη οργάνωση του χρόνου και σε αύξηση της εμπιστοσύνης προς τον εαυτό σας
• follow up – δυνατότητα επικοινωνίας και συμβουλευτική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας