Επαγγελματική Συμβουλευτική Εταιρειών

Στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν οι Εταιρείες, δίνουμε έμφαση στην υποστήριξη προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα παιδιά των εργαζομένων. Συγκεκριμένα οι δράσεις μας οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στην κουλτούρα και στις ανάγκες μιας εταιρείας αφορούν:

  • Το εξατομικευμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για παιδιά από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου.
  •  Τα Βιωματικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού που αφορούν τις ηλικιακές ομάδες Β’ & Γ’ Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου, Γ΄ Λυκείου.

Οι μαθητές συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τις αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον σε μια πολύ κρίσιμη και γεμάτη άγχος στιγμή της ζωής τους. Με τις Σπουδές να αποτελούν τον πρώτο σημαντικό σταθμό εκκίνησης της σταδιοδρομίας τους, υποστηρίζουμε τους μαθητές να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και να προβούν σε πιο συνειδητές επιλογές ώστε οι Σπουδές που θα επιλέξουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αλλά και στις δυνατότητές τους.

Mέσα από εξατομικευμένη συμβουλευτική διαδικασία αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών Τεστ, τους βοηθάμε στη διερεύνηση των ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και τους παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

Είναι πολύ σημαντικό οι έφηβοι να γνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εαυτού τους, να βρούνε τι τους ταιριάζει, τι τους αρέσει και σε τι έχουν κλίση, έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να υλοποιούν τους στόχους τους. Μια σωστή επιλογή μπορεί να γίνει η αφετηρία μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Αντιθέτως, μια άστοχη επιλογή μπορεί να τους οδηγήσει σε σπουδές και επάγγελμα που δεν τους ενδιαφέρουν.

Η συνεργασία των μαθητών και των γονιών τους με το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού “Career up” είναι συνεχής όχι μόνο μέχρι την αποφοίτηση από το σχολείο αλλά και μετά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

“BECOME FUTURE READY”